Souhlas se zasíláním obchodních sdělení | Fundchaser.cz

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Souhlasím s tím, aby společnost Fundchaser CZE s.r.o., se sídlem Kališnická 2889/18, 130 00 Praha 3, IČ: 04492617, zasílala svá obchodní sdělení týkající se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, elektronickými prostředky na mnou poskytnutou adresu elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (emailová adresa).


Souhlasím se zpracováním poskytnuté emailové adresy společností Fundchaser CZE s.r.o., se sídlem Kališnická 2889/18, 130 00 Praha 3, IČ: 04492617, za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb.

Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně, a to na dobu pěti (5) let, případně do odvolání souhlasu. Dále prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat.